http://www.modelspoorh0.nl Even voorstellen | Contact | Vertel het anderen | Site inhoud  
Start pagina. Opbouw van mijn baan. Computerbesturing voor de treinbaan. Hier wordt de bouw van mijn Faller Car Systeem besproken. Diverse scenery projecten. Diverse tips & trucs. Diverse downloads. Heeft U een leuke informatieve website?


ModelspoorH0 ModelTrein Techniek.

Inbouw digitaaldecoders:

Op verzoek kunnen wij een aantal artikelen inbouwen/ombouwen zoals:
- Locdecoders
- Functiedecoders
- Rookgenerators
- Telexkoppelingen
- Verlichting

Het inbouwen van decoders heeft betrekking op de schaal H0 (2 en 3 rail-systeem) en N.
De gebruikte decoders zijn van het merk ESU, Kuehn en/of Zimo.
De decoders worden, mits op voorraad bij de leverancier, door ons geleverd.
Het kan dus zijn dat er een levertijd op de onderdelen/decoders zit wat met zich meebrengt dat u de loc iets langer kwijt bent voor de ombouw.
Men dient er rekening mee te houden dat er ook een wachttijd kan zijn, i.v.b. drukte, van 3 weken alvorens uw locomotieven e.d. retour zullen worden gezonden.
Wij zullen u in een dergelijke situatie dagelijks via e-mail op de hoogte houden over de stand van zaken.

Ook is het mogelijk dat u zelf de decoder en motoronderdelen mee zend met uw om te laten bouwen lok.
De door u meegezonden decoder zal eerst via een testbank worden getest buiten om de locomotief vooraf deze wordt ingebouwd.
Wanneer men een decoder mee zend en deze blijkt defect te zijn ligt die verantwoording geheel bij uzelf en kunt ons beslist niet aansprakeijk stellen.
Om dergelijke situaties te voorkomen kan men geen decoders meezenden en de decoder(s) gewoon via ons laten leveren voor inbouw.
Dus het eventueel meezenden van decoder(s) is geheel voor eigen risico !

Het toepassen van extra of vervangende motoronderdelen hangt af van het type loc.
Hier omschrijven wij mee, wanneer u in een analoge Märklin loc zelf al een permanent magneet heeft geplaatst of andere onderdelen hebt vervangen, zullen wij deze niet meer toevoegen maar wel op een goede werking controleren. Mocht blijken dat dit onkundig is uitgevoerd zullen wij de extra tijd en de eventuele vervangende onderdelen extra doorberekenen.
Zit er echter een allstroom-motor in dan zal deze moeten worden aangepast.
Men heeft dan de keuze uit, 1 complete Märklin motorset of een aanpassing van de bestaande motor d.m.v. een Esu / Hamo permanentmagneet.

ls de trein niet voorzien van een NEM 652 aansluiting dan zullen de kosten voor het inbouwen van een decoder afhankelijk zijn van het treintype en kunnen wij pas een prijsopgave doen als wij de trein ook daadwerkelijk heb kunnen onderzoeken en hebben beoordeeld.
Ook dien de loc technisch in goede staat te verkeren.
Wanneer er reparaties noodzakelijk zijn voorafgaande de ombouw naar digitaal zullen wij de kosten hiervan ook in rekening moeten brengen als ook de arbeidstijd en zo ook eventueel de nodige onderdelen, uiteraard zullen mogelijke extra handelingen in een voorafgaand overleg met u worden gevoerd.

Indien de trein niet voorzien is van verlichting die gescheiden is van de massa, ander type motor of extra functies die, door u als klant gewenst zijn, zal er een meerprijs berekend worden.
De meerprijs voor in/ombouw van deze onderdelen, dit na onderzoek bepaald, bestaat o.a. uit:

a. De te leveren onderdelen voor ombouw (bijv anker en/of motorschild)
b. De extra materiaalkosten voor ombouw (bijv draden en/of isolatie)
c. De extra onderdelen betreffende reparatie.
d. De tijd van onderzoek en ombouw.

Wij gaan ervan uit dat er voldoende ruimte in de locomotief aanwezig is om de decoder in te kunnen bouwen.
Indien er ruimte moet worden gemaakt d.m.v. freeswerk worden deze kosten doorberekend. Echter zal alles uiteraard voorafgaand met u doorgenomen, en besproken worden.

Extra info:

Na het inbouwen van de betreffende decoder dient het karakter van de betreffende loc zoveel mogelijk benaderd worden zoals deze zich gedraagt in het groot bedrijf. Zo wordt de manier van optrekken tot de tijdsduur van de z.g. max. snelheid zeer realistisch ingeprogrammeerd. Ook het afremmen dient zo realistisch mogelijk te zijn.
Op alle genoemde gebieden betreffende de werkzaamheden is onze technische Dienst ingericht met hoge kwalitatieve gereedschappen en machines.

 


 
Inbouw Info

ESU decoder inbouw informatie.

Terug...